Therapie

Relatie-therapie

 

Relatietherapie kunt u inzetten als u zoekt naar een nieuwe manier van met elkaar omgaan. Het leven en de ontwikkeling van u en de relatie staat niet stil. Vragen kunnen gaan spelen zoals : we hebben veel ruzie over alles; ik wil praten, maar mijn partner niet; er is een ander in het spel; we vrijen te weinig of niet meer; ik wil voor de kinderen bij elkaar blijven, is dat verstandig?

In deze vorm van therapie onderzoeken we de patronen in de communicatie. Zowel in het denken van  ieder op zich als over de relatie als geheel.

Door ons te richten op wat goed is in de relatie en daarnaast thuis aan de aandachtsgebieden te werken, kan op korte termijn de sfeer veranderen naar vertrouwen en samenwerking.

 

Gezinstherapie

In tijden van crisis zoeken families samen hulp omdat ze verstrikt raken in terugkerende patronen en conflicten. “Mijn kind kan niet opschieten met zijn stiefvader”;” er is altijd ruzie aan tafel”; “onze dochter lijdt door aandacht die we nodig hebben voor de problemen van mijn zoon”, kunnen terugkerende onderwerpen zijn die het gezin diep raken en ontregelen. Ook andere vragen zijn mogelijk zoals “hoe vertellen we het de kinderen”.

Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van het famliesysteem is het voornaamste doel van deze therapie. Om dat te bereiken wordt er gewerkt aan communicatieverbetering en inzicht in de eigen beweegredenen en die van de ander. Destructieve invloeden worden omgebogen naar constructief gedrag.

 

Individuele therapie

 

Geen zin hebben in dingen, vaak ergens tegen opzien of angstig voor zijn, vragen hebben over vroeger thuis, conflicten op het werk.....? Persoonlijke gesprekken met een therapeut kunnen ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe kijk op zaken en het anders er mee omgaan. Stressvolle gedachten bepalen vaak hoe we ons voelen en hoe we handelen. Deze gedachten beperken onze creativiteit en maken onze interacties met anderen weinig succesvol. Door gedachten te onderzoeken leren we alternatieven kennen en kunnen we nieuwe keuzes maken in ons handelen. Hierdoor komen we meer in controle en zijn we minder afhankelijk van onze omgeving in hoe we willen reageren.

 

Samenwerking met andere disciplines

 

Voor Marlies Rekkers uit de Praktijk worden ouders begeleid van cliënten met een eetstoornis.

Als medicatie geïndiceerd is wordt, in overleg met de cliënt, Hein Warnaar(psychiater) geconsulteerd.